10.3.2024


Sestra sympatie je od „Apolináře“

Máme novou Sestru sympatii za rok 2023!

Všechny aktuality

O projektu


Projekt Sesterna

Záměrem tohoto dlouhodobého projektu je přispět k prevenci syndromu vyhoření v náročném povolání sestry. Projekt Sesterna se skládá z reprezentačního plesu pro zdravotní sestry s názvem Sestry na sál! v rámci kterého probíhá i finále soutěže Sestra Sympatie, a třetí částí projektu je časopis Sesterna.

 

Sestry na sál!

Reprezentační ples - Sestry na sál! je určen především zdravotním sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví jako poděkování za jejich péči o pacienty. 

Sestra sympatie

Celostátní soutěž o nejsympatičtější zdravotní sestru. Na volbě se podílí jak široká veřejnost, tak odborná porota. Nejedná se o klasickou soutěž krásy, my hledáme výjimečnou zdravotní sestru! Mottem celého projektu je: Krása má mnoho podob.

Sesterna

Magazín pro nelékařský zdravotnický personál. Adresná distribuce k rukám vrchních sester do fakultních, všeobecných, krajských a městských nemocnic. Obsahové zaměření především pro volný čas: tipy a novinky pro zpříjemnění práce sester (obuv, čepečky…); přehled vzdělávacích akcí, škol; rozhovory se zdravotními sestrami; tématika se zaměřením na potřeby středního zdravotnického personálu. Časopis vychází 6x ročně.